Poklonite trajno.

Uvjeti kupnje

OPĆI UVJETI POSLOVANJA

Internetska stranica www.hnz.hr/trgovina u vlasništvu je trgovačkog društva HRVATSKI NOVČARSKI ZAVOD d.o.o., Svetonedeljska cesta 2, 10 431 Sveta Nedelja, OIB: 13018705268. Ovi Uvjeti kupnje dio su obveze Prodavatelja sukladno odredbama Zakona o zaštiti potrošača, te služe tome da Kupac prije nego sklopi ugovor na daljinu bude na jasan i razumljiv način obaviješten o nizu okolnosti bitnih za zaključenje, izvršavanje, raskid ugovora, a sve sukladno zakonskom uređenju.
Pojam Prodavatelj odnosi se dakle na trgovačko društvo HRVATSKI NOVČARSKI ZAVOD d.o.o., Svetonedeljska cesta 2, 10 431 Sveta Nedelja, OIB: 13018705268, MBS: 0318396, T: + 385 1 4811-747, maloprodaja@hnz.hr, www.hnz.hr/trgovina.
Pojam Kupca odnose se i na klasičnog potrošača, fizičku osobu koja izvan bilo kakve djelatnosti naruči i plati bilo koji proizvod posredstvom usluga web trgovine prisutnih na web stranici Prodavatelja, ali i na kupce obrtnike, trgovce pojedince i fizičke osobe koje obavljaju poslovne djelatnosti, a koji su zaštićeni odredbama Zakona o zaštiti potrošača samo ako kupuju proizvode nevezano za svoje poslovne djelatnosti, te na sve ostale kupce primjerice pravne osobe.
Prodavatelj prodajom putem Internet stranice www.hnz.hr/trgovina nastupa u svoje ime. Uvjeti kupnje čine dio ugovora sklopljenog na daljinu zajedno sa specifikacijama i cijenom/ama kupljenog/ih proizvoda, te će se prije potvrđivanja narudžbe za kupnju pojedinog proizvoda od Kupca tražiti da iste prihvati/izjavi da je sa istima upoznat/suglasan, dok će nakon potvrđivanja narudžbe (sklapanja ugovora) isti biti dostavljeni Kupcu kao sadržaj e-mail poruke kojom se potvrđuje da je ugovor sklopljen.
Prodavatelj zadržava pravo izmjene uvjeta u svako vrijeme, s tim da navedene izmjene stupaju na snagu nakon objave na ovim internet stranicama.
Kada Kupac potvrdi i izvrši narudžbu ugovor je sklopljen, te će Prodavatelj o činjenici sklapanja ugovora odmah e-mail porukom obavijestiti da je ugovor sklopljen. Za valjano sklopljeni ugovor potrebno je da je Kupac osoba koja ima potpunu poslovnu sposobnost. Kupac odgovara za potpunost i istinitost unesenih podataka prilikom registracije. Uvjeti kupnje podijeljeni su u niže razvrstane kategorije/informacije.
Pristup na internetske stranice www.hnz.hr/trgovina ponekad može biti nedostupan zbog radova, održavanja ili uvođenja novih sadržaja, te u slučajevima nepredviđenih okolnosti koje su izvan kontrole Prodavatelja, koje će Prodavatelj nastojati otkloniti u najkraćem mogućem roku.

OPĆE ODREDBE

Ovim Općim uvjetima poslovanja prodaje svih proizvoda navedenih na stranici www.hnz.hr/trgovina uređuju se odnosi između Prodavatelja i Kupca, prava i obveze Prodavatelja, te prava i obveze Kupca, a u odnosu na uvjete i način prodaje Predmeta, cijene Predmeta, isporuke i predaje Predmeta, primitka Predmeta, povrata, dostave, način plaćanja i ostala pitanja vezana uz prodaju Predmeta.
Kupac sklapa kupoprodaju i pristaje na ove OUP-e pri kupnji putem internetske trgovine klikom kojim se potvrđuje narudžba. Prihvatom ponude Kupac izjavljuje da je pročitao ove Opće uvjete poslovanja, da pristaje na njihovu primjenu i da prihvaća sva prava i obveze koje iz istih proizlaze. Prihvatom ponude Kupac izjavljuje da su podaci upisani u ponudu istiniti I istovjetni usmenom dogovoru. Prodavatelj je obvezan svakog Kupca upoznati sa sadržajem ovih OUP-a.

UVJETI KUPNJE

Registrirani korisnik (u daljnjem tekstu Registrirani korisnik) može postati svaka osoba koja je potpuno poslovno sposobna i koja prihvaća uvjete poslovanja društva Hrvatski novčarski zavod d.o.o.
Prilikom prve kupnje od kupca se traži da popuni polja potrebna za registraciju istinitim podacima. Prihvaćanje općih uvjeta poslovanja kupac potvrđuje svojom registracijom čime postaje Registrirani korisnik.
Registrirani korisnik može pregledavati sve svoje narudžbe u arhivi narudžbi, pratiti tijek narudžbe, te mijenjati svoje korisničke podatke. Registrirani korisnik dužan je brinuti o sigurnosti svoje korisničke lozinke i povremeno ju mijenjati.
Hrvatski novčarski zavod d.o.o. ne odgovara za slučajeve zlouporabe korisničke lozinke, ali će odmah nakon što korisnik javi o vjerojatnoj zlouporabi odgovarajuće postupiti.
Hrvatski novčarski zavod d.o.o. u potpunosti se odriče svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korištenje ovih web stranica, za bilo koje radnje korisnika uporabom ili zlouporabom sadržaja ovih web stranica, te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja ovih web stranica.
Registrirani korisnik ima pravo kupovati proizvode na stranicama Hrvatski novčarski zavod d.o.o. i koristiti ih u dobroj vjeri i namjeri.
Hrvatski novčarski zavod d.o.o. zadržava pravo promjene općih uvjeta poslovanja i korištenja ovih stranica u bilo kojem trenutku. Promjene stupaju na snagu u trenutku objave, o čemu će korisnik biti obaviješten e-mailom. Smatra se da je pristupanjem stranicama korisnik upoznat s aktualnim pravilima i uvjetima korištenja istih, a prilikom potvrde kupnje to i potvrđuje. Hrvatski novčarski zavod d.o.o. nastoji da informacije o svim proizvodima na internet stranicama www.hnz.hr/trgovina budu točne i ažurne, ali se ograđuje od mogućih pogrešaka u objavljenim informacijama.
Hrvatski novčarski zavod d.o.o. ne preuzima odgovornost niti krivnju za bilo kakve pogreške ili propuste u sadržaju na ovim internet stranicama, kao ni za točnost objavljenih informacija, odnosno nije odgovaran za povremeno nefunkcioniranje stranica ili dijelova. Fotografije i prikazi na ovim stranicama i stranicama partnera ne moraju odgovarati proizvodima koji su stvarno dobavljivi. Neke fotografije mogu biti tipske za određeni tip proizvoda.

HNZ zadržava pravo na ograničavanje maksimalne količine narudžbe istovjetnog artikla.

Narudžbom potvrđujete sljedeće:
Zakonski ste sposobni ulaziti u ugovorne odnose; i
Imate barem 18 godina.

UGOVORNI ODNOS

Prodavatelj je dužan izdati ponudu na temelju narudžbe Kupca. Kod internetske trgovine ponudom se smatra prikazani proizvod s istaknutom cijenom. Kupac prihvatom Prodavateljeve ponude potvrđuje narudžbu.

RASPOLOŽIVOST

Dostupnost svih proizvoda ovisi o raspoloživosti.
Nismo u mogućnosti garantirati da će boja I dizajn proizvoda kako ih prikazuje ekran vaših uređaja u potpunosti odgovarati stvarnom proizvodu.
Prodavatelj je dužan predati Predmet Kupcu u najkraćem mogućem roku ovisno o raspoloživosti Predmeta, a najdulje u zakonskom roku od 30 dana od trenutka kada je Kupac prihvatio ponudu, osim u slučaju izrade medalja po narudžbi. Za navedene proizvode potrebno je prethodno kontaktirati HNZ putem e-maila ili telefona, kako bi se definirali svi uvjeti.
Prodavatelj je ispunio obvezu predaje Predmeta Kupcu kad mu Predmet uruči ili preda ispravu kojom se Predmet može preuzeti, a koja sadrži naznaku lokacije preuzimanja.
Umjesto Kupca, Predmet može preuzeti osoba koju je Kupac za to ovlastio temeljem specijalne punomoći ovjerene kod javnog bilježnika. Prodavatelj se obvezuje predati Predmet Kupcu u ispravnom stanju te odgovara za vidljive materijalne nedostatke. Kupac je pri predaji Predmeta u poslovnici Prodavatelja obvezan pregledati ga, te odmah obavijestiti Prodavatelja o eventualnim nedostacima. U slučaju predaje Predmeta na adresi po izboru Kupca, Kupac je dužan o eventualnom nedostatku Predmeta obavijestiti Prodavatelja u roku od 24 h od predaje, te isti dostaviti Prodavatelju, kako bi Prodavatelj provjerio Predmet. Za Predmete koji su odstranjeni iz originalnog pakiranja i za koje Kupac ne posjeduje račun reklamacije neće se uvažavati.

CIJENE

Cijene su navedene I fiksne za sve kategorije proizvoda osim za kategoriju zlatni kovani novac (investicijsko zlato). Prodavatelj određuje cijenu zlatnog kovanog novca (investicijskog zlata) na temelju uvjeta na tržištu te na temelju cijene zlata na Londonskoj burzi plemenitih metala (dalje: Burza).
Na kategoriju proizvoda prigodni zlatni (investicijsko zlato) ne obračunava se PDV.
Na kategorije proizvoda srebrni novac, zlatne i srebrne medalje, medalje od neplemenitih metala I medalje po narudžbi obračunava se PDV.
Trošak dostave nije uključen u cijenu te se dodaje naknadno I bit će prikazan na računu.
VAŽNO: Svaka kartična transakcija (debitne i kreditne kartice) podložna je provjeri od strane tvrtke HRVATSKI NOVČARSKI ZAVOD d.o.o. u trajanju od jednog do tri radna dana.

NAČINI PLAĆANJA

Uplatnica
Kreditna kartica (MasterCard, Maestro, Visa, AmericanExpress, Diners, Visa Inspire PBZ)

Pay Pal servis

DOSTAVA

Dostava unutar Hrvatske
Dostava unutar Hrvatske besplatna je iznad iznosa narudžbe 500,00 kn. Za narudžbe iznad 500,00 kn, kada dodate proizvode u košaricu, izračunat će se troškovi poštarine. Dostava se obavlja u roku (1-21 dan ovisno o proizvodu) od obavljene narudžbe, osim u slučaju izrade medalja po narudžbi. Za navedene proizvode potrebno je prethodno kontaktirati HNZ putem e-maila ili telefona, kako bi se definirali svi uvjeti.
Narudžbe zaprimljene tijekom neradnih dana šalju se prvi sljedeći radni dan, odnosno, ovisno o raspoloživosti proizvoda. Ako proizvod koji želite naručiti nije na lageru i nismo u mogućnosti isporučiti ga unutar 21 dan, ponudit ćemo vam zamjesnki proizvod ukoliko je dostupan, i/ili izmijenjeni datum dostave. Možete odabrati zamjenski proizvod ili izmijenjeni datum dostave. Također možete odustati od narudžbe I dobiti potpuni povrat novca. Molimo imajte u vidu da sve narudžbe ovise o raspoloživosti proizvoda te da isporuka nije garantirana.
Dostava u inozemstvo
Međunarodne pošiljke dostavljaju se kurirskom službom Hrvatske pošte unutar 5 – 15 radnih dana nakon isporuke iz Hrvatskog novčarskog zavoda, ovisno o odredištu. Poštarina ovisi o odredištu, težini i veličini paketa. Za detalje o poštarini, molimo dodajte proizvode u košaricu te će se tada izračunati troškovi poštarine.
Važne informacije za inozemne kupce
Za dostavu u zemlje izvan EU također se ne zaračunava PDV. Međutim, paketi se mogu cariniti, ovisno o zakonima pojedine zemlje. Kupci se moraju pridržavati zakona I propisa odredišne zemlje. Dodatne troškove (carina I ostalo) pokriva kupac (primatelj). Kontaktirajte svoj lokalni carinski ured za više informacija.

RASKID UGOVORA

  1. Kupac ima pravo jednostrano raskinuti kupoprodajni ugovor, bez navođenja razloga, u roku od  14 dana od dana preuzimanja Predmeta od strane Kupca ili osobe koju je Kupac  ovlastio temeljem specijalne punomoći ovjerene kod javnog bilježnika  14

Kako bi Kupac ostvario pravo na jednostrani raskid ugovora, potrebno je informirati Prodavatelja pisanim putem (pismom, elektroničkom poštom, faxom).

Potrebno je svakako dostaviti navedenu informaciju prije nego istekne period od 14 dana od dana preuzimanja Predmeta.

Ne postoji mogućnost jednostranog raskida ugovora  za kovanice ili proizvode čija cijena ovisi o fluktuaciji na financijskim tržištima. Radi se o proizvodima: kovani zlatni novac (investicijsko zlato), u svim veličinama I nominalama. Također ne postoji mogućnost jednostranog raskida ugovora za medalje po narudžbi.

Ukoliko Kupac raskine ugovor, dobit će povrat novca, uključujući troškove poštarine (s iznimkom dodatnih troškova koji su mogli nastati ukoliko je odabrao izvanredni način dostave), najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je Prodavatelj zaprimio obavijest o odluci Kupca da raskine ugovor.. Prodavatelj će povrat  izvršiti na isti način na koji je izvršena uplata, osim ako nije posebno dogovoren drugi način. Prodavatelj će izvršiti povrat nakon zaprimanja Predmeta, ili dokaza da je Kupac vratio Predmet Prodavatelju, ovisno o okolnosti koja prvo nastupi.

Kupac je obvezan poslati ili vratiti Prodavatelju  Predmet ne kasnije od 14 dana od dana obavještavanja o raskidu ugovora.  Trošak vraćanja Predmeta snosi Kupac, kao I trošak oštećenja Predmeta ukoliko do istoga dođe prilikom prijevoza, osim ukoliko je utvrđeno da je Kupac zaprimio oštećen ili neadekvatan Predmet.

  1. Popravak ili zamjena – ukoliko je istekao period od 14 dana, a Kupac nije iskoristio pravo na jednostrani raskid , ima pravo jednom zatražiti popravak ili zamjenu.
  2. Smanjenje cijene I konačno pravo na povrat – ako popravak I zamjena nisu uspješni, Kupac može tražiti smanjenje cijene ili iskoristiti svoje konačno pravo na povrat Predmeta.

ZAVRŠNE ODREDBE

Prodavatelj otklanja svaku odgovornost za sporna pitanja koja bi eventualno mogla proizaći iz razloga što Kupac nije pročitao OUP. OUP su dostupni na internetskoj stranici Prodavatelja. Ovi OUP-i vrijede za kupnju Predmeta putem internetske trgovine – web shopa Prodavatelja. Prodavatelj i Kupac svoje međusobne odnose mogu drukčije urediti posebnim ugovorom. Za sve odnose između Prodavatelja i Kupca primjenjuje se hrvatsko materijalno pravo. U slučaju bilo kakvog spora u vezi s ugovorom ili odnosima između Prodavatelja i Kupca, za odlučivanje nadležan je stvarno nadležni sud u Zagrebu. Članak 12. Prodavatelj zadržava pravo promjene ovih OUP-a koje će oglasiti na internetskoj stranici Prodavatelja. Članak 13. Ovi OUP-i stupaju na snagu 1. studenog 2018. godine, a objavljeni su na internetskoj stranici Prodavatelja.

KONTAKTI

Za sve upite molimo vas obratite nam se na:
Telefon: +385 1 4811 747
E-mail: maloprodaja@hnz.hr

Izjava o konverziji (za stranice s inozemnim kupcima)

Sva plaćanja biti će izvršena u hrvatskim kunama. Iznos za koji će biti terećena vaša kreditna kartica se dobiva kroz konverziju cijene iz eura u hrvatske kune prema važećoj tečajnoj listi Hrvatske Narodne banke.
Prilikom naplate vašom kreditnom karticom isti se iznos pretvara u vašu lokalnu valutu prema važećoj tečajnoj listi udruženja kartičara.
Kao rezultat pretvaranja cijene, postoji mogućnost male razlike iznosa u odnosu na originalnu cijenu istaknutu na našoj internetskoj stranici.

Conversion statement

All payments will be effected in Croatian currency. The amount your credit card account will be charged for is obtained through the conversion of the price in Euro into Croatian kuna according to the current exchange rate of the Croatian National bank. When charging your credit card, the same amount is converted into your local currency according to the exchange rate of credit card associations. As a result of this conversion there is a possibility of a slight difference from the original price stated in our web site.