Libertina
Stupanj čistoće metala Ag 800
Masa 28,00 g
Promjer 43,00 mm
Autor Stjepan Divković
429.96 kn
Količina