Čudotvorna medaljica na alkici
Stupanj čistoće metala 925/1000
Masa 12,00 g
Autor Damir Mataušić, ak. kipar
346.31 kn
Količina