Medalja Dubrovnik – obrada patinirana
Stupanj čistoće metala tombak
Promjer 70,00 mm
Autor Damir Mataušić, ak. kipar
264.23 kn
Količina