Čipkarstvo u Hrvatskoj
Apoen 10 kuna
Stupanj čistoće metala 999/1000
Masa 0,50 g
Promjer 11,00 mm
Autor Stjepan Divković
225.00 kn
Količina