Andrija Mohorovičić
Apoen 1000 kuna
Stupanj čistoće metala 986/1000
Masa 7,00 g
Promjer 22,00 mm
Autor Stjepan Divković
3,068.00 kn
Količina